Bli Framtidsfadder
Förnamn 
Efternamn 
Adress 
Postnr 
Postort 
Telefon 
E-post 
Jag ger kr i månaden.  
Aktuellt Nu
Adventistsamfundet bedriver utvecklingssamarbete genom ADRA, Adventist Development and Relief Agency. Detta utvecklingssamarbete stöder verksamheter i 13 länder i Afrika söder om Sahara samt i Bangladesh och omfattar ca 17 miljoner kronor årligen.
Varje gång en cyklon drabbar södra Bangladesh får människorna i de drabbade områdena sina liv sönderslagna. ADRA har nu fått medel från Sida för att förebygga katastroferna som cyklonerna orsakar.
Hur vill fattiga människor själva förändra sina levnadsförhållanden? Använder vi rätt arbetsmetoder när vi stöttar dem? Hur kan vi bättre hjälpa dem att använda sina egna resurser och förmågor för att förbättra sin tillvaro?