Bli Framtidsfadder
Förnamn 
Efternamn 
Adress 
Postnr 
Postort 
Telefon 
E-post 
Jag ger kr i månaden.  
Aktuellt Nu
Mer än en kvarts miljon människor som har tvingats fly från inbördesstriderna i Sydsudan befinner sig idag i flyktingläger i Uganda, och möjligheterna för dem att återvända till sina hem är små. ADRA har nu fått medel från Sida för att förbättra förhållandena för barn i flyktinglägren.
Hur vill fattiga människor själva förändra sina levnadsförhållanden? Använder vi rätt arbetsmetoder när vi stöttar dem? Hur kan vi bättre hjälpa dem att använda sina egna resurser och förmågor för att förbättra sin tillvaro?
Årets insamlingskampanj till ADRA Sveriges verksamhet har nu startat. Insamlingen heter ADRA Hjälpaktion och genomförs varje höst. Pengarna som samlas in använder ADRA Sverige till att ge fattiga människor ett bättre liv.