Bli Framtidsfadder
Förnamn 
Efternamn 
Adress 
Postnr 
Postort 
Telefon 
E-post 
Jag ger kr i månaden.  
Aktuellt Nu
Mer än en kvarts miljon människor som har tvingats fly från inbördesstriderna i Sydsudan befinner sig idag i flyktingläger i Uganda, och möjligheterna för dem att återvända till sina hem är små. ADRA har nu fått medel från Sida för att förbättra förhållandena för barn i flyktinglägren.
Nu kan ADRA åter igen få pengar från Sida för att hjälpa människor som har drabbats av katastrofer.
Ögonsjukdomar är mycket vanliga i Togo. Där finns Glei Eye Hospital som får stöd från ADRA Sverige för att bekämpa sjukdomarna. ADRA Sverige har stött sjukhuset så att det har kunnat undersöka synen hos 17.000 personer från 30 samhällen, och de som har ögonproblem har fått behandling.