Bli Framtidsfadder
Förnamn 
Efternamn 
Adress 
Postnr 
Postort 
Telefon 
E-post 
Jag ger kr i månaden.  
Aktuellt Nu
Kan du tänka dig hur det skulle vara att inte kunna läsa orden på den här sidan? I Sverige tar vi möjligheten till utbildning och förmågan att läsa och skriva som en självklarhet. I FN:s barnkonvention står det att skolutbildning är en grundläggande rättighet. Men det finns ett oräkneligt antal barn som tvingas växa upp utan denna möjlighet.
Den 22 mars är Världsvattendagen. När vi vrider på kranen vet vi att vi får vatten – rent, klart, drickbart. Vatten verkar vara en outtömlig resurs. Så är det inte i många delar av världen. Där är vatten en bristvara. Varje droppe vatten är dyrbart.
Det är svårt att arbeta i ett land som är en krigszon och många är de frivilligorganisationer som lämnat Syrien när svårigheterna blev för tuffa. Men ADRA Syrien finns kvar och är faktiskt en av de få aktörerna som fortsätter sitt arbete i Syrien – trots kriget.