Stöd fattiga som drabbas av katastrofer!

När en katastrof inträffar måste de drabbade få hjälp så snabbt som möjligt. Utan hjälp överlever de inte. Därför måste ADRA Sverige ha beredskap för att kunna ge människor hjälp under katastrofer.

ADRA Sverige är ofta med och stöder insatser för att rädda liv. Vi förser människor med mat, rent vatten och utbildning samt erbjuder skydd till människor som har drabbats av naturkatastrofer eller blivit tvungna att fly på grund av krig. 

Förra året kunde vi ge snabb hjälp till tusentals människor i samband med sex olika katastrofer. Allt detta blev möjligt tack vare att ADRA Sverige har en fond med medel som kan användas till att ge de drabbade hjälp omedelbart när en katastrof har inträffat. Den fonden räddar många liv.

En gång varje år tas det upp en särskild gåva,"Katastrofhjälpen", bland ADRA Sveriges givare och i Adventistsamfundets församlingar. Den gåvan används till att hjälpa katastrofdrabbade.

 

Var med och rädda liv!
Stöd ADRA:s arbete för katastrofdrabbade människor i världen.

Ge din gåva via swish: 123 900 7212, pg 90 07 21-2 eller bg 900-7212.
Märk gåvan "Katastroffond". 

Tack för Din gåva!