Bangladesh - översvämningarnas land

Bangladesh har bildats av de två stora floderna Gangesh och Jamuna. Tillsammans har de skapat en stor lerslätt som bara ligger några få meter över havsytan. Den lerslätten utgör större delen av landet. När floderna svämmar över på våren täcks stora delar av landet av vatten som kan vara ett par meter djupt. Om översvämningen är svår kan två tredjedelar av landet ligga under vatten.

Bangladesh är ett av världens mest folkrika länder. Enligt de uppskattningar som har gjorts bor det mellan 142 och 159 miljoner människor där, vilket gör att landet har världens högsta befolkningstäthet om man bortser från ett par små stadsstater som t ex Monaco. 90 procent av befolkningen är muslimer, 9 procent är hinduer och resten tillhör andra religioner.

 

Den förväntade livslängden är idag 69 år. Den har ökat kraftigt under de senaste 20 åren. Det beror främst på att fler kvinnor nu överlever graviditet och förlossning, och fler barn blir vaccinerade och dör därför inte i olika barnsjukdomar. Dessutom har fler människor nu tillgång till rent vatten. Därmed drabbas färre människor av vattenburna sjukdomar, som ofta kan vara dödliga.


Två tredjedelar av invånarna bor på landsbygden och livnär sig på jordbruk. De odlar den mat som de behöver för sitt eget hushåll och i bästa fall får de också ett litet överskott som de kan sälja. Fattigdomen är stor i landet, men samtidigt har Bangladesh som helhet fått bättre ekonomi på senare år. Jämfört med för 20 år sedan har en stor del av befolkningen fått det bättre ställt.


Landet har också en växande industri. Framför allt finns där många textilfabriker som förser länderna i väst med billiga kläder. Arbetsförhållandena i fabrikerna är ofta mycket svåra med låga löner och långa arbetsdagar.

 

Läs mer om ADRAs projekt i Bangladesh:

 

 

Fattiga får skydd mot översvämmningar 
  Mikrolån förändrar kvinnors liv