ADRA Sverige samarbetar med flera olika givarorganisationer och företag. De största givarna är Sida, Svenska Missionsrådet och Läkarmissionen.

 

Sida är statens organ för biståndssamarbete. När en stor katastrof inträffar kan ADRA Sverige få pengar direkt från Sida.

 

 

 

 

I de flesta fall ger Sida inte pengar direkt till svenska biståndsorganisationer. Pengarna ges i stället till så kallade paraplyorganisationer, som sedan fördelar dem bland sina medlemsorganisationer. ADRA Sverige tillhör Svenska missionsrådet, som är en sådan paraplyorganisation.

Varje år får ADRA Sverige 16 – 18 miljoner kronor till utvecklingsinsatser och dessutom pengar till humanitära insatser för katastrofdrabbade.  

 

 

 

 

Läkarmissionen samarbetar med flera olika organisationer för att hjälpa fattiga och utsatta människor i fler än 40 länder. När det inträffar en katastrof i ett fattigt land stöder ofta Läkarmissionen ADRA Sveriges arbete med att hjälpa de drabbade att bygga upp sina liv igen.

 

 

 

Radiohjälpen är en av Sveriges viktigaste bidragsgivare för humanitär hjälp. Vid katastrofer i fattiga länder ber ADRA ofta Radiohjälpen om bidrag till arbetet med att hjälpa de drabbade tillbaka till ett normalt liv.

 

Vatten åt Alla är en personalförening för anställda inom Atlas Copco. Föreningen arbetar för att ge människor i fattiga länder tillgång till rent vatten. De stöder ADRAs arbete med att borra brunnar i fattiga byar i södra Malawi.

 

IBM Club Sweden är företaget IBM Svenska AB's självständiga personalförening för fritid, rekreation och friskvård. Klubben stöder Mabuyemeru-skolan i Uganda som erbjuder undervisning åt pygmébarn.