Uganda - "Afrikas pärla"

 

Uganda brukar kallas för Afrikas pärla. Det är ett vackert och vänligt land som snabbt är på väg att utvecklas till ett medelinkomstland. I huvudstaden Kampala börjar det växa fram en relativt köpstark medelklass. Majoriteten av befolkningen väntar dock fortfarande på att få det bättre. Genomsnittsinkomsten är bara 3 600 kronor per år, och minst tio miljoner ugandier har en inkomst som är lägre än 15 kronor per dag.
Precis som i många andra afrikanska länder är befolkningen ung. Medelåldern är 15,4 år och medellivslängden 54,5 år. Den ökar i takt med att levnadsförhållandena i landet blir bättre.

70 % av alla ugandier är jordbrukare. De flesta producerar mat för husbehov, men det finns även produktion för export, framför allt av kaffe, te och bomull. Jorden är mycket bördig, och enligt somliga experter skulle Uganda kunna odla upp till sju gånger mer mat än vad man gör idag.

Hiv och aids är ett allvarligt hot mot befolkningen, men förekomsten är relativt låg jämfört med många andra afrikanska länder, strax över än sju procent enligt officiella uppgifter. Under många år minskade antalet smittade, men nu har trenden vänt och antalet hiv-positiva människor ökar.

Uganda har goda ekonomiska förutsättningar. Klimatet är gynnsamt och jordarna bördiga. Det finns rika naturtillgångar i landet (framför allt olja, men även olika metaller och naturgas). Många av fyndigheterna har ännu inte undersökts ordentligt. Befolkningen är relativt välutbildad med tanke på att landet är fattigt. Uganda är dock mycket beroende av bistånd. Ca 30 % av statsbudgeten kommer från olika givare i höginkomstländerna.