Uganda - "Afrikas pärla"

 

precis som i många andra afrikanska länder är befolkningen ung. Medelåldern är 14,9 år och medellivslängden 54 år och den ökar stadigt i takt med att levnadsförhållandena i landet blir bättre.

70 % av alla ugandier är jordbrukare. De flesta producerar mat för husbehov, men det finns även produktion för export, framför allt av kaffe, te och bomull. Genomsnittsinkomsten är bara 3 500 kronor per år, och minst tio miljoner ugandier har en inkomst som är lägre än 15 kronor per dag.

Hiv och aids är ett allvarligt hot mot befolkningen, men förekomsten är relativt låg jämfört med många andra afrikanska länder, mindre än sju procent enligt officiella uppgifter. Under många år minskade antalet smittade, men nu verkar trenden ha vänt och antalet hiv-positiva människor ökar.

Uganda har goda ekonomiska förutsättningar. Klimatet är gynnsamt och jordarna bördiga. Det finns rika naturtillgångar i landet (t ex olika metaller, olja och naturgas) men de flesta av fyndigheterna har ännu inte undersökts ordentligt. Befolkningen är relativt välutbildad med tanke på att landet är fattigt. Uganda är dock mycket beroende av bistånd. Ca 30 % av statsbudgeten kommer från olika givare i höginkomstländerna.

 

Läs mer om ADRAs projekt i Uganda:

 

  10-årigt program mot fattigdom