Mali är ett av världens allra fattigaste länder. Det finns bara tre länder i världen som är ännu fattigare. En av orsakerna till fattigdomen är att stora delar av landet är öken.  Genomsnittsinkomsten är ca 2.100 kronor per person och år. Mindre än hälften av landets invånare kan läsa.

 

Mali är ett land där många spädbarn dör. Det beror framför allt på att många mödrar inte vet att förorenat vatten kan betyda döden för deras barn. De vet inte att bröstmjölk är ett spädbarns bästa föda, och de har aldrig fått lära sig hur de kan förebygga enkla sjukdomar som kan ta livet av ett barn. Vattenbristen gör att det är svårt att få något att växa där, svårt att få en skörd och därmed också svårt för människorna att få tillräckligt med mat. Många av de människor som bor i landet har inte heller fått lära sig vilka typer av grödor som är bäst att odla i det torra klimatet.

De senaste åren har varit tufft för folket i Mali med instabilitet i landet som orsakas av hungersnöd, torka och inbörderskrig.

ADRA Sverige och ADRA Mali genomför tillsammans två utvecklingsprojekt för att förbättra levnadsförhållandena människor på den fattiga landsbygden. De byinvånare som medverkar i projekten får lära sig att läsa och skriva, om sina rättigheter och hur de kan förbättra sina jordbruksmetoder. Dessutom får de undervisning i hälsa och sanitet och tillgång till rent vatten.

 

Läs mer om ADRA Sveriges arbete i Mali:

  

                                              

HEAL – Health, Education, Agriculture and Literacy 

    Yiriwa