Sidan kunde inte hittas eller så har du inte rättigheter att se den
Möten
Loveness Sidne är 27 år och bor i byn Ngolowera Ii Malawi där ADRA Sverige har ett kvinnoprojekt. Loveness är ensamstående med två barn, hennes man har gått bort. Genom ADRAs kvinnoprojekt har hon lärt sig om jordbruk och att göra sin egen gödsel vilket lett till att hon nu har majs som familjens barn lever på . Loveness är hivsmittad och genom ADRAs hälsoseminarier har hon blivit uppmuntrat till att ta bromsmedicin. Nu arbetar hon på sitt fält på egen hand. Detta betyder enormont mycket för henne och hennes barns överlevnad då hon inte har några släktingar som kan hjälpa henne med jordbruket