Sidan kunde inte hittas eller så har du inte rättigheter att se den
Möten
Selina Nahlira bor i byn Namichingo i Malawi. Hon är 40 år och har tre barn. Selina kunde varken läsa eller skriva innan hon började delta i ADRAs läs- och skrivkurser i byn. Selina är väldigt tacksam över kurserna och tackar för de gåvor som getts och som förändrat hennes liv. Idag kan hon hjälpa sina barn med deras hemläxor och de sitter och studerar tillsammans. När hon deltar i kursen får hon även kunskap om hälsa och sjukdomar, inkomstbringande aktiviteter, familjeplanering och mycket ammat.