Bli Framtidsfadder
Förnamn 
Efternamn 
Adress 
Postnr 
Postort 
Telefon 
E-post 
Jag ger kr i månaden.  
Fakta
» Varje år engagerar sig ADRA Sverige i ca 40 olika projekt
» Tack vare ADRA Sveriges arbete får varje år mer än 2 miljoner människor ett bättre liv
» ADRA Sverige är en del av ADRA-nätverket som verkar i 125 länder
 • Bistånd är för mycket prat, säger biståndsminister Gunilla Carlsson. Om biståndsministern engagerade sig lokalt skulle hon se att det inte stämmer, svarar Svenska missionsrådets generalsekreterare Eva Christina Nilsson.
  Biståndsministern kritisk till biståndetBistånd är för mycket prat, säger biståndsminister Gunilla Carlsson. Om biståndsministern engagerade sig lokalt skulle hon se att det inte stämmer, svarar Svenska missionsrådets generalsekreterare Eva Christina Nilsson.

  I Ekots lördagsintervju den 11 februari sade biståndsminister Gunilla Carlsson att svenskt bistånd inte längre ska skickas direkt in i mottagarländernas budgetar.


  – Jag skulle vilja se att vi nu överger den här formen i det bilaterala svenska biståndet, sade hon.


  För närvarande är det fyra länder i Afrika som får så kallat budgetstöd från Sverige – Burkina Faso, Mali, Mocambique och Tanzania. Enligt samarbetsorganisationen OECDs biståndskommitté kan sådant bistånd vara både bra och kostnadseffektivt. Gunilla Carlsson anser dock att nackdelarna överväger.


  – Jag hoppas att vi rätt så snart kan inleda processen med att börja avsluta det men jag vill inte sätta något årtal. Men det här är min ambition för det är också en konsekvens av det tänkande som jag nu har kring den fortsatta biståndsförnyelsen, sade hon till Ekot.


  Inget intresse för resultat

  Hon sade också att det inte finns något intresse för resultat inom biståndet.


  – Det är kurser, konferenser, resor och prat, prat, prat! Det är ju denna pratbluff som behöver avslöjas, sade hon.


  Flera organisationer och experter är kritiska till Gunilla Carlssons uttalanden. Magnus Walan, politik- och samhällskontakt på den kristna biståndsorganisationen Diakonia är en av dem.


  – Man har kommit fram till att det bästa biståndet är det som inte är styrt av givarländernas önskemål, utan det bästa biståndet är det som utgår från behov och de planer som finns i länderna. Och då är det här ett steg i fel riktning, säger han till Sveriges radio.


  Stort engagemang på lokal nivå

  Svenska missionsrådets generalsekreterare, Eva Christina Nilsson, tillhör också dem som ifrågasätter biståndsministerns uttalande. I sin blogg på Svenska missionsrådets hemsida uppmanar hon Gunilla Carlsson att engagera sig i en kyrka eller biståndsorganisation för att få uppleva vilket stort engagemang det finns för just resultatet i biståndet.

  ”Människor lämnar inte ifrån sig sina pengar till bistånd och utvecklingssamarbete för att de inte har något bättre för sig. De är snarare djupt intresserade av samhällsförändring och fattigdomsbekämpning och vill se att det händer något”, skriver hon.


  Mothugg från Sida

  Även Sida, biståndsministerns egen myndighet för att hantera biståndet, går emot Gunilla Carlssons uttalanden. På Sidas hemsida kan man läsa att ”budgetbistånd gör biståndet mer effektivt”. Som exempel nämner man Mali, där budgetbiståndet har lett till mer sjukvård och utbildning.


   

  15 feb 2012
Film/Videoklipp
Visste du att