Bli Framtidsfadder
Förnamn 
Efternamn 
Adress 
Postnr 
Postort 
Telefon 
E-post 
Jag ger kr i månaden.  
Fakta
» Tack vare ADRA Sveriges arbete får varje år mer än 2 miljoner människor ett bättre liv
» Varje år engagerar sig ADRA Sverige i ca 40 olika projekt
» ADRA Sverige är en del av ADRA-nätverket som verkar i 125 länder
 • Kvällen den 25 maj svepte cyklonen Aila in över södra Bangladesh. Vindarna rusade fram över landet med farten och kraften hos oräkneliga expresståg och framför sig drev de en jättelik våg av havsvatten som svepte in över de låglänta kustområdena och trängde långt in i landet. Hus krossades, djur sveptes bort och åkrarna översvämmandes.
  Cyklon drabbar Bangladesh. ADRA förser 40 000 människor med mat och vatten Kvällen den 25 maj svepte cyklonen Aila in över södra Bangladesh. Vindarna rusade fram över landet med farten och kraften hos oräkneliga expresståg och framför sig drev de en jättelik våg av havsvatten som svepte in över de låglänta kustområdena och trängde långt in i landet. Hus krossades, djur sveptes bort och åkrarna översvämmandes.

  Eftersom Bangladesh drabbas av cykloner nästan varje år har myndigheterna skapat ett varningssystem och byggt skydd dit invånarna i kustområdena kan fly. Detta räddade livet på hundratusentals människor. Ändå dödades fler än 200 personer och över 7 000 personer blev skadade.

  Det bor ca 3,6 miljoner människor i området som drabbades av cyklonen. Hälften av dem förlorade sina hus. Resten av husen blev mer eller mindre skadade. Nästan alla husdjur dog. Det var skördetid när cyklonen kom, och riset hade just skördats. Vattenmassorna svepte nu med sig invånarnas matförråd och lämnade dem helt utan mat fram till nästa skörd. Havsvattnet förgiftade också 8.200 kvadratkilometer åkrar så att de inte kan användas förrän de tvättats rena av regn. Invånarna är därför helt beroende av hjälp från omvärlden för att överleva.

  Redan dagen efter cyklonen fanns personal från ADRA Bangladesh på plats för att hjälpa de drabbade. ADRA kommer bl a att dela ut matpaket till 8 000 familjer, totalt 44 000 människor. ADRA kommer även att förse dem med vattenreningstabletter, eftersom allt vatten i området har förorenats av cyklonens härjningar.

  ADRA kommer att pumpa rent de dammar där människorna hämtar sitt dricksvatten. När dammarna sedan fylls på med nytt grundvatten kommer invånarna att ha tillgång till drickbart vatten igen.

  Sida och Svenska missionsrådet har beviljat ADRA Sverige en miljon kronor till hjälparbetet, som kommer att genomföras av ADRA Sveriges systerorganisation i landet, ADRA Bangladesh.
   

   

  8 jun 2009
Film/Videoklipp
Visste du att